Thursday, 4 April 2013


Mengapa Rasulullah Memilih Rumah Al-Arqam Sebagai Pusat Dakwah

Siapakah Arqam ibn Abi al-Arqam


Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam (الأرقم بن أبي الأرقم) (673-675) adalah seorang ahli perniagaan yang berpengaruh dari suku Makhzum dari Makkah. Dalam sejarah Islam, beliau orang ketujuh dari As-Sabiqun al-Awwalun (orang-orang yang pertama menganut Islam). Rumah beliau terletak di bukit Safa, di mana para pengikut Nabi Muhammad belajar tentang Islam. Sebelumnya rumah al-Arqam ini disebut Dar al-Arqam (rumah Al-Arqam) dan setelah dia memeluk Islam akhirnya disebut Dar al-Islam (Rumah Islam). Dari rumah inilah madrasah pertama terbentuk. Al-Arqam juga ikut hijrah bersama dengan Nabi Muhammad ke Madinah.
Arqam ibn Abi al-Arqam, nama ayahnya Abdu Manaf ibn Asad al-Makhzumi, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Beliau ikut dalam perang Badar dan juga ikut dalam semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, orangnya cerdas, rumahnya dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai markas dakwah di masa awal dakwahnya.
Baginda Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Arqam sebilah pedang yang digunakannya saat perang Badar. Beliau juga melantiknya sebagai amil untuk mengumpulkan zakat dan sedekah. Beliau wafat di Madinah tahun 53 Hijriyyah, jenazahnya disembahyangkan oleh Saad ibn Abi Waqqas

RUMAH ARQAM
Kedudukan rumah Arqam terletak di bukit Sofa, yang kemudiannya dikenal dengan rumah al-Khaizaran. Tempat yang dimana Rasulullah SAW pernah bersembunyi kemudian dibangunkan masjid di atasnya. Di dalam rumah inilah Umar ibn Khattab dan beberapa sahabat yang lain masuk Islam. Rasulullah SAW sentiasa berada di tempat itu hingga genap jumlah kaum muslimin 40 orang. Rumah ini memiliki keutamaan, kerana pernah menjadi markas dakwah Rasulullah SAW, dalam melakukan aktiviti tarbiyah terhadap para sahabatnya yang tergolong assabiquunal awwalun.

KENAPA RASULULLAH SAW MEMILIH RUMAH ARQAM?

Al-Mubarakfuri menyebutkan alasan kenapa Rasulullah SAW memilih rumah ini menjadi markas dakwahnya selama sebulan. Rasulullah SAW masuk ke rumah ini pada tahun kelima hijriyyah:
Berikut beberapa alasan kenapa Rasulullah SAW memilih rumah ini:
v  Kerana keIslaman Arqam tidak ada yang mengetahui.
v  Kerena beliau dari suku Bani Makhzum yang merupakan musuh dari Bani Hasyim, sehingga mereka beranggapan Rasulullah SAW bersembunyi di markas musuhnya.
v  Kerana ketika Arqam masuk Islam umurnya masih sangat muda sekitar 16 tahun. Dengan usia yang semuda ini tidak mungkin orang Quraiy menjadikannya pusat perhatian mereka, karena perhatian mereka biasanya tertumpu kepada kibar al-sahabah (sahabat-sahabat yang besar).
v  Kerana kedudukan rumah ini dekat dengan bukit Sofa, sehingga aktiviti mereka tidak begitu disedari oleh orang-orang Quraisy.

No comments:

Post a Comment

Menarik?